#COVID19 #TẠINGA

08 Jun 2023, 5:44 AM (GMT)

COVID tại Nga

22,942,458 Số ca nhiễm
399,226 Tử vong
22,379,263 Hồi phục

#TỶ GIÁ YANDEX

Exchange Rate: USD

Thời gian trôi qua thật nhanh, và ta chi nuối tiếc những gì ta chưa dám thử để có thể trải nghiệm.. Và thời gian quay về, chỉ còn…