Khủng hoảng tuổi 27: Lưng chừng giữa cô đơn và hạnh phúc

Ở tuổi hai bảy, đã thôi hiếu thắng và cũng không còn đăm đăm đi tìm câu trả lời cho những khúc mắc không có hồi kết. Hai bảy với sự bao dung hơn và hiểu rằng, ta sẽ xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn. Sau từng ấy năm mình nhận ra rằng,(Đọc tiếp…)