100 file luyện nghe tiếng Nga + từ vựng cơ bản

Chia sẻ tài liệu 100 file nghe tiếng Nga cơ bản, giúp bạn học được cấu trúc câu, từ vựng mới. Mỗi file nghe sẽ bao gồm: 1 câu hoặc 1 từ tiếng Việt. Sau đó sẽ được lặp lại 2 lần câu đó bằng tiếng Nga, qua giọng nam và nữ. Các bạn quan(Đọc tiếp…)