100 file luyện nghe tiếng Nga + từ vựng cơ bản

Chia sẻ tài liệu 100 file nghe tiếng Nga cơ bản, giúp bạn học được cấu trúc câu, từ vựng mới.

Mỗi file nghe sẽ bao gồm:

  • 1 câu hoặc 1 từ tiếng Việt.
  • Sau đó sẽ được lặp lại 2 lần câu đó bằng tiếng Nga, qua giọng nam và nữ.

Các bạn quan tâm, vui lòng click tải bên dưới.

 

Tải 100 file nghe tiếng nga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *